ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 'กองทุนหุ้นระยะยาวทาร์เก็ต' 4 ก.ค.นี้นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนในกองทุนหุ้นเพิ่มเติมอีก 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554-ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555  ในอัตราหน่วยละ 0.10 บาทต่อหน่วย  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นี้   หากนับรวมกับเงินปันผลที่ได้จ่ายไปก่อนหน้านี้จำนวน 0.24 บาทต่อหน่วย  คิดเป็น อัตราผลตอบแทนประมาณ  2.79%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต เป็นกองทุนที่บริหารแบบ Active Approach กล่าวคือ จะคัดเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดและสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในขณะนั้น  โดยจะใส่น้ำหนักการลงทุนมากน้อยตามความน่าสนใจลงทุน    ในแต่ละขณะกองทุนจะลงทุนในหุ้นประมาณ 30-35  ตัว  จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงในระดับสูงได้

“ในปีนี้กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรในระดับสูง    และหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น   ประกอบกับการทยอยขายหุ้นเพื่อทำกำไรเป็นระยะ ๆ  เมื่อหุ้นที่ลงทุนไว้ขึ้นไปใกล้เคียงกับราคาเป้าหมาย     นอกจากนี้ยังมีการปรับสัดส่วนเงินสดมากน้อยให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดที่ขึ้นลงด้วย” นางโชติกา กล่าว 

สำหรับภาวะการลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 นี้   คาดว่าทิศทางตลาดยังมีโอกาสเป็นขาขึ้น  แต่จะมีความผันผวนสูงกว่าในช่วง 6 เดือนแรก   แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงมีอัตราการเติบโตดีต่อเนื่องจากการขยายตัวของบริโภคและการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน    เมื่อประกอบกับการได้รับประโยชน์จากลดอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลง   ทำให้หลายบริษัทมีอัตราการเติบโตได้ในระดับสูงเป็นที่น่าสนใจเข้าลงทุน     แต่ความเสี่ยงหลักจากวิกฤตหนี้สินในประเทศแถบยุโรปซึ่งยังไม่มีมาตรการที่จะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ    จะบั่นทอนความเชื่อมั่นในการลงทุนเป็นระยะๆ    จึงทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงตามข่าวดีข่าวร้ายที่สลับกันออกมา    กองทุนจึงจะคัดเลือกลงทุนในธุรกิจที่พึ่งพาการเติบโตจากภายในประเทศเอง  ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยจากข่าวเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สินดังกล่าว   และเพิ่มการถือเงินสดขึ้น   

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ก.ค. 2555 เวลา : 12:35:04

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:38 am