ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.กรุงศรี เปิดขายกองทุน KF-HGOLD รับผลตอบแทนจากการปรับขึ้นของราคาทองคำ


บลจ. กรุงศรี จำกัด เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)  เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนในกองทุนทองคำที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  เสนอขายระหว่างวันที่   4 – 10 ก.ค. 55 มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

ายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท  มีนโยบายลงทุนใน SPDR Gold Trust  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ   

 

ทั้งนี้ SPDR Gold Trust เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยถือครองทองคำกว่า 80% ของกองทุนอีทีเอฟที่มีอยู่ทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้คียงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ  โดยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสรับผลตอบแทนจากการปรับเพิ่มของราคาทองคำ  อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน   เนื่องจากราคาทองคำมักจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ 
 

นายฉัตรพีกล่าวว่า บริษัทฯยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในทองคำ   แม้ว่าในระยะสั้นราคาทองคำจะปรับลดราคาลงในช่วงที่ผ่านมา   บริษัทฯยังเชื่อมั่นว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน   มีปัจจัยหลายประการที่สนับสนุนให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของการขยายตัวของปริมาณเงินโดยธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกซึ่งทำให้เงินสกุลต่างๆเสื่อมค่าลง  มีความต้องการใช้ทองคำเพิ่มสูงขึ้นจากประเทศจีนและอินเดียในขณะที่ปริมาณการผลิตทองคำกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง   ราคาทองคำมักเคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ    เมื่อนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของกรีซ  อิตาลี  และสเปน   จึงมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาและเพิ่มการถือครองเงินในสกุลดอลล่าร์สหรัฐมากขึ้น   ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน  แต่เมื่อความกังวลดังกล่าวผ่อนคลายลงค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงด้วยเช่นกัน      อีกทั้งการปรับลดการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐที่จะเริ่มต้นภายในปี 2013 อาจส่งผลให้ FED ต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปทานของเงินดอลล่าร์และอาจทำให้ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนตัวลง
 

 “กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)  เหมาะสำหรับนักลงทุนที่หวังผลตอบแทนจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ  เนื่องจากเงินดอลล่าร์สหรัฐมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง   ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากองทุน KF-HGOLD จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน   เนื่องจากการลงทุนในทองคำถือเป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน  ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงทางมูลค่าสูง  สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น      แต่การเก็บรักษาทองคำแท่งนั้นมีความยุ่งยากทั้งในเรื่องการหาพื้นที่ในการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย    ดังนั้น กองทุนทองคำจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระในการเก็บรักษาและเพิ่มความปลอดภัยจากการโจรกรรมให้แก่ผู้ลงทุน  และมีสภาพคล่องสูงเนื่องจากสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ  ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท  รวมทั้งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน”นายฉัตรพีกล่าว
 

ปัจจุบัน บลจ.กรุงศรี มีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการที่ลงทุนในทองคำจำนวน 2 กองทุนคือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)  ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน SPDR Gold Trust   แต่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน    กองทุนที่ลงทุนในทองคำมีทั้งที่มีนโยบายป้องกันและไม่ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่มีมุมมองเรื่องมูลค่าเงินลงทุนว่าจะคำนวณเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ   รวมทั้งให้ผู้ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการสับเปลี่ยนกองทุนเมื่อมุมมองต่อค่าเงินเปลี่ยนแปลงไป”  นายฉัตรพี กล่าว
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300  หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง      และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เวปไซด์บริษัทจัดการ www.krungsriasset.com  เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ก.ค. 2555 เวลา : 13:15:32

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 2:42 am