ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 3 เป้าผลตอบแทน7%


นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 3”  (SCB TRIGGER 7% FUND 3) อายุประมาณ 7 เดือน โดยเน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากตัวเลขพื้นฐานตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่ดี โดยมีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท และจะเปิดขายตั้งแต่วันนี้-9 กรกฎาคม 2555 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 3 มีจุดเด่นที่กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 7%  และสามารถปิดกองทุนได้ก่อนกำหนดภายใน 7 เดือน หากมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 11.00บาท/หน่วยเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน หรือ ณ วันทำการใดทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในมูลค่าไม่น้อยกว่า 10.81449 บาท/หน่วย

นางโชติกา กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การบริหารกองทุนนั้นจะเน้นการบริหารเชิงรุก โดยจัดสรรน้ำหนักการลงทุนและการคัดสรรหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยผู้จัดการกองทุนจะคอยจับจังหวะการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีปรับน้ำหนักการลงทุนและเงินสดให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดขาลง

“ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย มีราคาค่อนข้างถูก โดยมี P/E อยู่ที่ 11.4 เท่า ในขณะที่การเติบโตของผลประกอบการบริษัทอยู่ในระดับที่สูงถึง 22%” นางโชติกา กล่าว

นอกจากนี้ในช่วงเดียวกันยังได้เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน และ 1  ปี จำนวน 3 กองทุน จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3M56 (SCBFI3M56) อายุ 3 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 2.90% ต่อปี มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 31% เงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด-ฮ่องกง P-1 (Moody’s) 24.50% ตราสารหนี้ธนาคาร Itau Unibanco -   บราซิล P-2 (Moody’s) 24.50% และเงินฝากธนาคาร First  Gulf Bank –UAE  P-1 (Moody’s) 20% พร้อมปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เรียบร้อยแล้ว

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6M1 (SCBFF6M1 ) อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 3.10% มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ธนาคาร Banco Bradesco-บราซิล A-3(S&P) 24.50% เงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด-ฮ่องกง A-1+ (S&P) 24.50% ตราสารหนี้ธนาคาร Emirates NBD – UAE  F1 (Fitch) 24.50% เงินฝากธนาคาร Corpbanca-ชิลี A-2 (S&P) 20%  พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 6.50% พร้อมปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เรียบร้อยแล้วและ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y42   (SCBFF1Y42) อายุ 1 ปี คาดผลตอบแทน 3.30%  มีนโยบายลงทุนในเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด-ฮ่องกง AA-(S&P) 24.50%ตราสารหนี้ธนาคาร Itau-Unibanco บราซิล BBB+(Fitch) 24.50% ตราสารหนี้ธนาคาร  Emirates NBD-UAE  24.50% A+ (Fitch) ตราสารหนี้ธนาคาร NEDBank- แอฟริกาใต้ BBB NEG Outlook (Fitch) 24.50%  และเงินฝากธนาคารธนชาต A+ Fitch (Thai) 2% พร้อมปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ค. 2555 เวลา : 13:41:01

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 9:46 am