ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เมืองไทยประกันชีวิต คลอด 2 ประกันพีเอใหม่ P.A. Return Cash -อุ่นใจรักษ์


เมืองไทยประกันชีวิตเพิ่มความอุ่นใจกับสองผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการ P.A. Return Cash และ โครงการ P.A.อุ่นใจรักษ์ เสริมความคุ้มครองรองรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย
 
 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เพิ่มรอยยิ้มให้ลูกค้าได้อุ่นใจกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ เข้มข้นขึ้น ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลาย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่มากขึ้น ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่คือ โครงการ P.A. Return Cash และ โครงการ P.A.อุ่นใจรักษ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคล ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และในโอกาสนี้ บริษัทฯ จึงนำเสนอความคุ้มครองรูปแบบใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ P.A. Return Cash เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และหากไม่เกิดอุบัติเหตุจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัย (กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาประกันภัยและในทุกๆ 3 ปี หากผู้เอาประกันภัยไม่เคยรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย) ซึ่งคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุดถึง 2,000,000 บาท (กรณีเลือกแผนสูงสุด) และหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งให้สูงสุด 100,000 บาท (กรณีเลือกแผนสูงสุด) นอกจากนี้ยังมีเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท ตลอดจนสามารถมั่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งการนัดหยุดงาน การจลาจล และการก่อการร้าย ซึ่งสามารถชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี และมีระยะเอาประกันภัย 1 ปี โดยความคุ้มครองนี้รับประกันผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 – 65 ปี และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ถึง 3 แผนคือ 500,000 700,000 และ 1,000,000 บาท

โครงการ P.A.อุ่นใจรักษ์ เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินชีวิต โดยความคุ้มครองนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความอุ่นใจ ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ราคาไม่สูงมาก แต่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย โดยในกรณที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะรับผลประโยชน์เป็น 2 เท่าของจำนวนเอาประกันภัย นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันหากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี โดยชำระเบีร้ยประกันภัยเป็นรายปี และรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ P.A. Return Cash และ โครงการP.A.อุ่นใจรักษ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด หรือโทร 1766

ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง และการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมต่างประเทศต่อไป
 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ค. 2555 เวลา : 17:04:51

02-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2024, 10:33 am