ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M31 ชูผลตอบแทน 3.15%ต่อปี


บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M31 (KFFIX6M31) อายุประมาณ 6 เดือน  เสนอขายระหว่างวันที่  7 - 14 ส.ค. 55 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท  จ่ายผลตอบแทนประมาณ 3.15% ต่อปี  
 
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  (บลจ.กรุงศรี)เปิดเผยว่า “บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M31 (KFFIX6M31) อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐไทย สัดส่วนการลงทุน 26%  ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 6%  ตั๋วแลกเงินออกโดย บ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จก. (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 24%  เงินฝากธนาคาร Bank of China (สาขามาเก๊า) สัดส่วนการลงทุน 20 %  และเงินฝากธนาคาร Standard Chartered Bank (ฮ่องกง) สัดส่วนการลงทุน 24%  โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติประมาณ 3.15% ต่อปี  และหลังครบกำหนดอายุโครงการบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อไป”  
 

“กองทุน KFFIX6M31 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใช้เป็นที่พักเงินเพื่อรอจังหวะลงทุน   เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในแถบยุโรป” นายฉัตรพีกล่าว
 

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300  หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ส.ค. 2555 เวลา : 10:29:34

22-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 22, 2024, 8:13 pm