ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียว เอกชนร่วมทุนสร้างตึก 34 ชั้นที่สยามสแควร์ มูลค่าโครงการ 3 พันล.


นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่สยามสแควร์บางส่วน อาคารกลุ่มแอล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ใกล้ทางออกถนนอังรีดูนังค์ เนื้อที่ 7,315 ตร.ม. เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสูงขนาด 34 ชั้น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มูลค่าโครงการรวมกว่า 3,000 ล้านบาท
         
ทั้งนี้ กำหนดให้รับข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลังไปดำเนินการด้วย โดยเฉพาะให้ปรับปรุงหลักคิดค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าเช่าที่ดินของโครงการ โดยกำหนดให้มีผลตอบแทนในลักษณะส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆ ด้วยในกรณีที่โครงการมีรายได้สูงกว่าที่ประมาณการณ์ไว้เช่นเดียวกับโครงการเอ็มบีเค และโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ รวมทั้งกำหนดให้มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันการดำเนินการ ที่สำคัญกำหนดให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบการจราจรพร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอด้วย
         
“โครงการนี้มีมูลค่าลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จึงต้องทำตามกฎหมายร่วมทุนฯ มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นอาคารส่วนฐานสูง 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 50,000 ตร.ม. จุฬาฯ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารงานเอง ซึ่งนำไปใช้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับร้านค้าประเภทต่างๆ และอาคารจอดรถสำหรับพื้นที่สยามสแควร์ ใช้งบประมาณรวม 1,010 ล้านบาท ระยะที่ 2 เป็นอาคารส่วนสูง หรือทาวเวอร์ตั้งแต่ชั้นที่ 11 ถึง 34 พื้นที่ใช้สอย 30,000 ตร.ม. เปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการในรูปแบบบีทีโอคือทั้งก่อสร้างและตกแต่งเป็นโรงแรมหรืออาคารสำนักงาน โดยให้เอกชนเช่าพื้นที่อาคารแล้วนำไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้กับภาครัฐ พร้อมดำเนินการและจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้กับจุฬาฯ”
 
 จากผลการศึกษาพบว่ากรณีที่ก่อสร้างเป็นโรงแรม จะใช้เงินลงทุนประมาณ 2,512 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี มีระยะเวลาคืนทุน 7.5 ปี หากก่อสร้างเป็นสำนักงานใช้เงินลงทุน 1,917 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุน 11.14 ปี โดยมีผลตอบแทนเป็นค่าเช่าให้กับจุฬาฯ ทั้ง 2 กรณี ในอัตรา 217.62 ล้านบาท หากเช่า 20 ปี อัตรา 304.50 ล้านบาท หากเช่า 25 ปี และ 410.19 ล้านบาท หากเช่า 30 ปี
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ย. 2555 เวลา : 18:51:57

13-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 13, 2024, 11:05 pm