ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯยิ่งลักษณ์ ยันยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรี ขอร้องอย่าเพิ่งถามแบบนี้ เป็นเรื่องของอนาคตตอบยาก


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีจะเห็นก่อนสิ้นปีนี้หรือไม่ว่า อย่าเพิ่งถามแบบนี้ เป็นเรื่องอนาคตคงตอบยาก สำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการปรับครม.หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า  ไม่ใช่ เราก็ต้องทำงานปกติ  

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน งานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  ได้กระจายความรับผิดชอบไปให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนช่วยดูแล ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พร.) ศูนย์อำนวยการบริหารจัดหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) รวมทั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ป.คอป.) มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล  ส่วนกระทรวงคมนาคม มอบให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กำกับดูแล

ส่วนงานที่เหลือ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ดูแล ส่วนงานในตำแหน่งของ  รมว.มหาดไทย มอบหมายให้นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย รักษาการดูแล
         


LastUpdate 02/10/2555 15:13:50 โดย : Admin

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 8:19 am