ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ตั้ง อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย นั่งเลขาธิการบีโอไอ แทน อรรชกา


นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวง มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการบีโอไอแทน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯเห็นชอบ แต่งตั้ง นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.), นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สศอ.ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมอ.

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ต.ค. 2555 เวลา : 15:56:45

01-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2024, 2:24 pm