ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงวิทย์และกระทรวงเกษตรฯ


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย น.ส.เสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์, นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประมาณูเพื่อสันติ และนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
         
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แต่งตั้ง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ, นายชาญพิทยา ฉิมพาลี รองอธิบดีกรมการข้าว ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ, นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และนางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
         


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ต.ค. 2555 เวลา : 19:18:56

05-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2024, 5:08 pm