ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.งง ปภ.ส่งหนังสือขอเงินเยียวยาน้ำท่วมที่ให้ประชาชนไปแล้ว 753 ล้านคืน


นายอัศวัชร์ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษานายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้รับหนังสือด่วนที่สุด(ลงวันที่ 28 ก.ย.55) จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย แจ้งถึง ปลัดกทม.เรื่อง การส่งหลักฐานใบสำคัญ(ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ครั้งที่ 3(ยอดเงิน 1,915,936,523 บาท) ซึ่งระบุตามที่กทม.ได้ส่งหลักฐานใบสำคัญการใช้จ่ายเงินทดลองราชการ(ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 753,744,276 บาท ให้ปภ.เพื่อชดใช้เงินยืมทดรองราชการตามสัญญายืมเงินฯ เลขที่ 20/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย.55 และส่งเงินคงเหลือคืนจำนวน 2,158.10 บาท

ทั้งนี้ ปภ.ได้ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) จำนวน 753,744,276 บาทของกทม.ในครั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยกรณีขอทบทวนและกรณีตกสำรวจตามมติก.ช.ภ.กทม.ครั้งที่ 42-44/2555 เมื่อวันที่ 16,17 และ 20 ส.ค.55 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุมัติตามสัญญายืมเงิน จึงไม่อาจนำหลักฐานไปชดใช้เงินยืมทดรองราชการฯ ได้ ดังนั้น จึงขอให้กทม.นำเงินจำนวนดังกล่าวส่งคืน ปภ.ผ่านทางบัญชีของกรมฯ ด้วย
 
นายอัศวัชร์ กล่าวว่า ภายหลังได้รับรายงาน ผู้บริหาร กทม.แทบทุกคนต่างรู้สึกตกใจและสับสนการกระทำของรัฐบาลและ ปภ. โดยเฉพาะกรณีที่จะให้กทม.ส่งเงินเยียวยา ซึ่งได้มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมไปแล้วก่อนหน้านี้กลับคืน  ทั้งๆ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากทม.ได้ทำตามระเบียบการจ่ายเงินที่กำหนดโดยรัฐบาลและแจ้งผ่านปภ.มาโดยตลอด และไม่เคยมีการทักท้วงการดำเนินการของกทม.แต่อย่างใด อีกทั้งการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปแจกจ่ายก็ทำตามคำสั่งของรัฐบาลที่อนุมัติขยายเวลาเปิดรับคำร้องจากประชาชนเพื่อแก้ปัญหารายชื่อตกหล่นให้กทม. พร้อมกำชับเร่งส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมายังมีประชาชนที่เดือดร้อนอีกกว่า 1 แสนราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาทที่ยังไม่ได้รับเงินและกำลังรอความช่วยเหลือ

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ต.ค. 2555 เวลา : 19:41:11

01-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2024, 2:36 pm