ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MBK ปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 2.75 บาท จ่ายวันที่ 1 พ.ย.


นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมิตให้จ่ายเงินปันผลระกว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 55 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 2.75 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 ต.ค. 55 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ม.225 ในวันที่ 18 ต.ค. 55 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 พ.ย. 55 ส่วนวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) เป็นวันที่ 15 ต.ค. 55
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2555 เวลา : 11:33:55

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 1:15 pm