ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เกษตรกร อ.แจ้ห่ม ขาดน้ำ


อำเภอแจ้ห่ม ออกสำรวจแหล่งน้ำหลังเกษตรกรเริ่มขาดน้ำ

เจ้าหน้าที่อำเภอแจ้ห่มและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ได้ออกสำรวจเกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง หลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนเกษตรกรว่าในพื้นที่แหล่งน้ำในลำห้วยต่างๆเริ่มมีปริมาณแห้งลง โดยเฉพาะลำห้วยแม่ตากที่เป็นลำห้วยสายหลักที่ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคและบริโภคบางช่วงจะเห็นสันดอนทรายโผล่เป็นแห่งๆ และตลอดลำห้วยที่ยาวกว่า 20 กิโลเมตรจะมีเกษตรกรที่ปลูกพืช เช่น กระเทียมและผักกาดขาวปลี จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำเพื่อนำน้ำขึ้นมารดพืชผัก กันเป็นจำนวนมาก

ด้านนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เปิดเผยว่า ในตำบลทุ่งผึ้งที่มีประชาชนกว่า 6 หมู่บ้านทำการเกษตรและจะปลูกพืชในฤดูแล้งกันเป็นจำนวนมากประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกว่า 1,100 ครัวเรือนประชากรกว่า สามพันคน ในเบื้องต้นทางเทศบาลได้แจกจ่ายกระสอบเพื่อนำไปบรรจุทรายลงกั้นลำน้ำตามลำห้วยที่ไหลผ่านชุมชนและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชฤดูแล้งระยะสั้นและที่ใช้น้ำน้อยเป็นหลัก เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร

โดยในพื้นที่จะใช้น้ำในแหล่งน้ำในลำห้วยแม่ตากเป็นแหล่งน้ำสายหลัก ทำการปลูกพืชฤดูแล้ง เช่นปลูกกระเทียม ผักกาดขาวปลีและพืชยืนต้น ประกอบกับในฤดูแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี น้ำสายหลักที่ประชาชนเกษตรกรใช้ทำการเกษตรเริ่มแห้งขอดลง ทำให้เกษตรกรต้องผลัดเปลี่ยนกันสูบน้ำในลำห้วยแม่ตากขึ้นมารดพืชผักเพื่อลดการพืชผักขาดน้ำแห้งตายก่อนการเก็บเกี่ยว เนื่องจากตลอดลำห้วยดังกล่าวมีเกษตรกรติดตั้งเครื่องสูบน้ำกันเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยไม่เพียงพอที่จะสูบน้ำพร้อมกันได้ จึงมีการผลัดเปลี่ยนกันสูบ

ประกอบกับระดับน้ำในลำห้วยดังกล่าวเริ่มมีปริมาณแห้งลงอย่างต่อเนื่องหากยังไม่มีการกักเก็บโดยการนำกระสอบบรรจุทรายลงกั้นลำน้ำจะแห้งลงอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกษตรกรเกิดการแย่งกันสูบน้ำและเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นได้ในอนาคต จึงรายงานให้กับอำเภอแจ้ห่มและจังหวัดลำปาง ทราบแล้วเพื่อจะได้ทำการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งและจะได้ทำการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ม.ค. 2556 เวลา : 11:27:08

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 4:57 am