ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แอมด็อคส์เปิดตัวโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เวอร์ชั่นแรก


ณ งานประชุม “มาเนจเม้นท์ เวิลด์ อเมริกา” (Management World Americas) เมื่อเร็วๆ นี้ แอมด็อคส์ (NYSE: DOX) ผู้นำตลาดในด้านนวัตกรรมระบบบริการลูกค้า ได้เปิดตัวโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของแอมด็อคส์ (Amdocs Product Lifecycle Management) โซลูชั่นใหม่ที่ช่วยรวมศูนย์และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานภายในของผู้ให้ บริการให้เป็นอัตโนมัติ นับตั้งแต่การสร้างแนวความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาดลงได้อย่างมาก โดยโซลูชั่นดังกล่าวมีผู้ให้บริการนำไปใช้แล้ว 2 ราย รายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกรายอยู่ในทวีปอเมริกาใต้

โซลูชั่น แอมด็อคส์ โปรดักท์ ไลฟ์ไซเคิล มาเนจเม้นท์ ประกอบด้วย:
•    เอนเตอร์ไพรซ์ โปรดักท์ แคตตาล็อก (Enterprise Product Catalog) ผลิตภัณฑ์จากแอมด็อคส์ที่ครองความเป็นผู้นำตลาด ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการกว่า 40 รายทั่วโลก ทั้งในกลุ่มระดับหนึ่งและระดับสอง โดยทำหน้าที่รวมศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั่วทุกสายธุรกิจของผู้ให้ บริการ
•    แพลตฟอร์ม การบริหารจัดการขั้นตอนธุรกิจ (Business Process Management) หรือ BPM ที่จัดว่าดีที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มระดับเดียวกัน โดยสามารถผนวกเข้ากับสภาพแวดล้อมในระบบที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการได้ อย่างง่ายดาย พร้อมเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ได้อย่างมาก

•    เอื้อให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในขั้นตอนธุรกิจแบบบูรณาการทุกส่วน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากแผนกให้คำปรึกษาของแอมด็อคส์ ที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการหลายรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจร ชีวิตผลิตภัณฑ์ และในการสนับสนุนการจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร กระบวนการครอบคลุมการจัดการวงจรของผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั่วไปและขายพ่วง และครอบคลุมกิจกรรมด้านขั้นตอนการทำงานกว่า 100 กิจกรรม รวมถึงรองรับเว็บฟอร์มกว่า 50 รูปแบบ เช่น แบบฟอร์มสนับสนุนการสร้างบทวิเคราะห์ตลาด กรณีศึกษาทางธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลกระทบของเครือข่าย

"เมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรทั้งหลายจะได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง ตั้งแต่การตลาด การเงิน และกฎหมาย ไปจนถึงไอทีและฝ่ายดูแลเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ให้บริการที่ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว" อารี บาเนอร์จี นักวิเคราะห์อาวุโสของเฮฟวี่ รีดดิ้ง (Heavy Reading) กล่าว "โซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแอมด็อคส์ (Amdocs Product Lifecycle Management) เป็นครั้งแรกที่โซลูชั่นมาพร้อมกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในส่วนของขั้นตอนธุรกิจแบบบูรณาการ เพื่อควบคุมการไหลที่ซับซ้อนของข้อมูล ช่วยให้สามารถสร้างนวัตกรรมบริการ ตลอดจนร่นเวลาและลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้ไปกับแนวความคิดที่เกิดประโยชน์น้อย กว่าโดยการระงับแนวคิดเหล่านั้นแต่เนิ่นๆ"

"ปัจจุบัน ผู้ให้บริการต้องแข่งขันกับผู้เล่นที่ให้บริการด้านการรับชมวิดีโอบนเครือ ข่าย (Over-the-Top: OTT) และผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่แบบเสมือนจริง" รีเบคก้า พรูดออม กล่าว "โซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแอมด็อคส์อันล่าสุดนี้เป็นผลมาจาก ประสบการณ์กว่า 30 ปีของแอมด็อคส์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ให้บริการที่ต้องการนำเสนอโซ ลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น"

 บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ม.ค. 2556 เวลา : 13:31:48

14-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 14, 2024, 1:11 am