ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลาดหลักทรัพย์ เชิญร่วมฟัง "ทิศทาง CSR & Sustainability 2556 : Sustainable Development 2.0" 31 ม.ค.นี้


สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานแถลง ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556: Sustainable Development 2.0พร้อมรับฟังการเสวนาเรื่อง "Integrated CSR Reporting: แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดย คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คุณศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 .    หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ชั้น  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก สำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ 0 2 930 5224 หรือ 0 2930 5227

LastUpdate 29/01/2556 20:46:02 โดย : Admin

14-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 14, 2024, 12:01 am