ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานด้านธุรกิจธนาคารฯ


EXIM BANK แต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานด้านธุรกิจธนาคารและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ EXIM BANK ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านธุรกิจธนาคาร การให้บริการทางการเงินเพื่อการส่งออกและนำเข้าแก่ลูกค้า การให้เงินกู้ การค้ำประกัน และให้บริการด้านบัญชีเงินฝากลูกค้า รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ EXIM BANK ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
 
นายสุธนัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตร Certified Information System Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA) และ Certification of Control Self Assessment (CCSA) เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2550 ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในปี 2551

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 เม.ย. 2556 เวลา : 13:00:52

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:05 am