ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สภาฯลงมติผ่านมาตรา1และ2 ร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน


ที่รัฐสภา วันนี้ (19 ก.ย.) มีการชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ร.บ.กู้เงินฯ) วงเงิน 2 ล้านล้านบาท หลังจากที่เริ่มประชุมตั้งแต่ 09.30น.

เมื่อ 11.55น. ที่ประชุมลงมติ  289 เสียง ต่อ 123 เสียง ให้คงคำปรารถ ที่ระบุว่า “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองล้านล้านบาท” ไว้ตามร่างพ.ร.บ.กู้เงิน ที่ผ่านวาระแรกของการพิจารณา

จากนั้น ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณา ในมาตรา 1 ว่าด้วยชื่อร่าง ทั้งนี้ มีผู้สงวนคำแปรญัตติไว้ทั้งสิ้น 12 คน แต่เมื่อเริ่มต้นการอภิปราย นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ประท้วงว่า การอภิปรายมาตราดังกล่าวไม่สามารถทำได้อีก เนื่องจากมีสมาชิกได้อภิปรายไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว ทั้งนี้นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ฐานะประธานที่ประชุมระบุว่าได้หารือกับฝ่ายกฎหมายแล้ว เห็นว่าสามารถอภิปรายได้ตามที่มีการสงวนคำแปรญัตติไว้

โดยที่ประชุมฯ มีมติเสียงข้างมาก 288 เสียง ต่อ 122 เสียง ผ่านมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ร.บ.กู้เงินฯ) วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ตามชื่อ ร่างพ.ร.บ.เงินกู้ เดิม
          
จากนั้น เวลา 15.20 น. ที่ประชุมได้พิจารณาในมาตรา 2 ว่าด้วยช่วงระยะเวลาที่ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้กรรมาธิการฯ ไม่ได้มีการแก้ไข และกำหนดให้มีผลบังคับใช้วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          
ทั้งนี้ มีผู้ที่สงวนคำแปรญัตติ จำนวน 7 คน และใช้เวลาอภิปราย 40 นาที ก่อนที่ที่ประชุมสภาฯ จะมีการลงมติเสียงข้างมาก 292 เสียง ต่อ 111 เสียง ยืนยันตามถ้อยคำในมาตรา 2 ตามร่างพ.ร.บ.กู้เงิน ที่ผ่านชั้นรับหลักการ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ย. 2556 เวลา : 17:47:31

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 8:03 am