ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สภาพัฒน์ ปรับลดประมาณการณ์ "จีดีพี" ปี 56 เหลือ 3%


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาส 3/2556 โดยระบุว่า เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/56 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคครัวเรือนลดลง เนื่องจากการซื้อสินค้าคงทนประเภทยานยนต์ลดลงมากจากฐานสูงในปีก่อน และการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนลดลง แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนอยู่บ้างจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัว ส่วนด้านการผลิตพบว่ายังมีการขยายตัวที่ได้ปัจจัยหนุนจากสาขาโรงแรม ภัตตาคาร การเงิน และคมนาคมขนส่งที่ยังขยายตัว
 
ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP)ในไตรมาส 3/2556 เติบโตเพียง 2.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าไตรมาส 4/2556 จะเติบโตราว 1% กว่า เนื่องจากฐานที่สูงเกินปกติในไตรมาส 4/2555 ดังนั้น จึงได้พิจารณาปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP)ของไทยในปี 2556 เหลือเพียง 3% จากเดิมคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวในช่วง 3.8-4.3%
 
ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2556 มีการเติบโตต่ำกว่าช่วงประมาณการเดิม เนื่องจากการส่งออกขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ รวมทั้งปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมายของภาคเอกชนที่ตั้งไว้ 2.5 ล้านคัน ขณะที่การดำเนินการของแผนการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งยังมีผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งคาดว่าสการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์จะไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 
ส่วนในปี 2557 ปัจจัยสนุนมาจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก การดำเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐทั้งการบริหารจัดการน้ำ และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต่ำ


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ย. 2556 เวลา : 12:04:55

02-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2024, 9:37 am