ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ประชุมเรื่องโรคเอดส์ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 18-22 พ.ย.2556 ณ ศูนย์ชาติสิริกิติ์


 

 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และ สมาคมเอดส์แห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์กรเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 (11th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific: ICAAP11) มีกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนตอบสนองต่อเป้าหมายในการป้องกันและแก้ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีบุคคลสำคัญระดับผู้นำทั่วเอเชียและแปซิฟิกทั่วโลกพร้อมผู้แทนจากชุมชนกลุ่มต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนเข้าร่วมประชุม

 

พร้อมกันนี้ยังเปิดแนวความคิดหลัก ‘เอเชียและแปซิฟิก: เอดส์ ลดให้เหลือศูนย์ได้ ด้วยการลงทุนในนวัตกรรม มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิด 3 ศูนย์ (มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันกับสหประชาชาติ) คือ 1. ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2. ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากเอดส์ 3. ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ 

  

 

 


 

 


LastUpdate 18/11/2556 15:44:53 โดย : Admin

02-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2024, 10:49 am