ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตามคาด "ยิ่งลักษณ์" รอด สภาลงมติไว้วางใจ 297 เสียงต่อ 134 เสียง


 
 
 
 
เช้าวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2556) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 10.00 น. โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าประชุม 449 ราย จากทั้งหมด 492 ราย  ครบองค์ประชุม
 
ทั้งนี้ การลงมติในการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี มีสมาชิกเห็นควรไม่ไว้วางใจ  134 เสียง ไว้วางใจ 297 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจ
 
การลงมติในการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อไม่ไว้วางใจนายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าากรกระทรวงมหาดไทย มีมติไม่ไว้วางใจ 135 เสียง ไว้วางใจ 296 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 4 ถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

จากนั้นได้มีการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยประชุมสามัญทั่วไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 พ.ย. 2556 เวลา : 10:45:10

20-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 20, 2024, 1:48 pm