ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทยโปร่งใสลดลง ร่วงจากอันดับ 88 อยู่ที่ 102


 

 

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรืออยู่อันดับที่ 102  จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก (จากดิมอยู่อันดับที่ 88) เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา และอยู่อันดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ส่วนผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปีนี้ ปรากฏว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนประเทศที่นำมาจัดอันดับ สอบตกหรือมีคะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง มีเพียง 54 ประเทศเท่านั้น ที่สอบผ่าน หรือได้คะแนนเกิน 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเทศเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ สามารถครองแชมป์อันดับหนึ่ง (91 คะแนนจาก 100 คะแนน)   ส่วนอันดับสุดท้ายที่ได้คะแนนต่ำที่สุด ได้แก่ อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (8 คะแนนจาก 100 คะแนน) และประเทศซีเรีย เป็นประเทศที่มีคะแนนลดลงจากปีที่แล้วอย่างมาก

ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ได้คะแนนเกินครึ่ง ได้แก่ สิงคโปร์ ได้ 86 คะแนน, บรูไน ได้ 60 คะแนน  และมาเลเซีย ได้ 50 คะแนน  ส่วนประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยยังคงมีคะแนนต่ำกว่าครึ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศลาว และประเทศพม่า แม้จะมีคะแนนค่อนข้างต่ำ แต่ก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด

ไทยได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรองฟิลิปปินส์ซึ่งทำคะแนนความโปร่งใสได้ 36 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 94 ของโลก
         
 ในส่วนของอินโดนีเซีย ได้คะแนนความโปร่งใส 32 คะแนนเท่ากับปีที่แล้ว จัดอยู่ในลำดับที่ 114 ของโลก รองลงมาได้แก่ เวียดนาม (มีคะแนน 31 คะแนน, ลำดับที่ 116), ลาว (26 คะแนน อยู่ลำดับที่ 140), พม่า (21 คะแนน อยู่ลำดับที่ 157) และกัมพูชา (20 คะแนน อยู่ลำดับที่ 160)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ธ.ค. 2556 เวลา : 18:11:47

13-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 13, 2024, 11:09 pm