ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นิด้าโพลระบุ คนไทยชุมนุม 10 ล้าน


 

 

 

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ คนไทยร่วม ชุมนุมการเมือง 10 ล้านคน มากสุดในประวัติศาสตร์ สวนทางตัวเลข ของศอ.รส คโดยคำนวณจากจำนวนประชากร ที่มีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 52 ล้านคน พบว่า มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมอยู่ที่ ประมาณ10 ล้านคน

สถานที่ในการเข้าร่วมการชุมนุม ของประชาชนกับกลุ่มกปปส. คปท. และ กปท. ส่วนใหญ่ 61.20% เข้าร่วมชุมนุมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ 50.78% ในพื้นที่ต่างจังหวัด สำหรับจำนวนครั้งที่ผู้ชุมนุม ในพื้นกรุงเทพมหานครพบว่า เฉลี่ย 5.71 ครั้ง โดยเข้าร่วมต่ำสุด 1ครั้ง และสูงสุด 30ครั้ง คือ มาเกือบทุกวัน

ขณะที่ผู้เข้าร่วมการชุมนุม ในต่างจังหวัดพบว่า เข้าร่วมชุมนุมเฉลี่ย 3.99 ครั้ง ต่ำสุด 1 ครั้งสูงสุด 30ครั้ง มาเกือบทุกวัน การได้รับความรู้ทางการเมือง ภายหลังจากการเข้าร่วมชุมนุม กับกลุ่มกปปส. พบว่าผู้ที่เข้าร่วมชุมนุม ร้อยละ 90.10 ระบุว่าได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นขณะที่ ร้อยละ 8.33ระบุว่า ได้รับความรู้ทางการเมืองเท่าเดิมและ ร้อยละ 1.56 ระบุว่า ไม่แน่ใจ


LastUpdate 21/01/2557 18:11:41 โดย : Admin

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:09 am