ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ศาลฯ มีคำสั่งให้คืนตำแหน่ง "ถวิล เปลี่ยนศรี" ภายใน 45 วัน เหตุสั่งย้ายใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ


วันนี้ (7 มี.ค.)  เวลา 13.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 3 ชั้น 3 ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 635/2555 กรณีที่นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นผู้ถูกร้องที่ 1 และคณะกรรมการการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 2 ว่า ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 152/2554 ย้ายจากเลขาธิการ สมช. มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งวันนี้ นายถวิลได้มาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง


ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำสั่งในคดีนายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่โยกย้ายจากตำแหน่งโดยมิชอบจากตำแหน่งเลขาธิการ สมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ โดยใช้เวลาอ่านคำพิพากษากว่า 1 ชั่วโมง
      
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าว เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ เนื่องจากการนายกรัฐมนตรีไม่เคยได้ให้เหตุผลในการโยกย้าย แต่ภายหลังจากที่มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองชั้นต้น กลับระบุว่าเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพตามนโยบายแห่งรัฐที่ได้แถลงนโยบายไว้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เมื่อได้โยกย้ายนายถวิลมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ก็ไม่เคยได้ขอคำปรึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

ศาลปกครองสูงสุดจึงให้การเยียวยาแก่ผู้ฟ้อง ด้วยการให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดำเนินการเพิกถอนประกาศให้มีผลย้อนหลังไปถึง 30 ก.ย.54 และดำเนินการภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ศาลมีคำสั่ง

ภายหลังฟังคำพิพากษาศาลฯ  นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ได้ใช้เวลาต่อสู้มาตั้งแต่ 7 ก.ย.54 -ถึง 7 มี.ค.57 รวมเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน  หวังความยุติธรรมและถือว่าได้รับความกรุณาจากศาลแล้ว และหลังจากนี้พร้อมกลับไปทำงานได้ทันที   พร้อมกันนี้ นายถวิล กล่าวด้วยว่า ตนไม่ได้ต้องการเกียรติยศ มากกว่าศักดิ์ศรี

LastUpdate 07/03/2557 16:14:10 โดย : Admin

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:26 am