ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบตั้ง "ประสิทธิ์ สืบชนะ" นั่งประธานกก.ธอส.แทน"อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม"


 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ขอลาออก ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่งวันที่ 22 เมษายน 2557  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับกำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 เม.ย. 2557 เวลา : 17:41:16

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:51 am