ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกคำสั่งเด้ง 16 นายพลตำรวจและพันตำรวจเอก เข้ากรุ มีผลวันนี้


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งเมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2557) เลขที่ 262/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการโยกย้ายตำรวจ 16 นาย ดังนี้

 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสนับสนุนภาคกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และ 72 แห่งพระราชบัญญัติตำแหน่งแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2552 ประกอบคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน จึงให้ข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
1.พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3
 
2.พลตำรวจตรี กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 
3.พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
 
4.พลตำรวจตรี ชอบ คิสาลัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
 
5.พลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
 
6.พลตำรวจตรี ธัชชัย หงษ์ทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
 
7.พลตำรวจตรี บุญลือ กอบางยาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
 
8.พลตำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 
9.พลตำรวจตรีวัลลภ เมืองประทุม ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6
 
10.พลตำรวจตรี วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล3
 
11.พันตำรวจเอก วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
 
12.พันตำรวจเอก กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
 
13.พันตำรวจเอก กิตติสินธุ์ คงทวีพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
 
14.พันตำรวจเอก โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
 
15.พันตำรวจเอกศุภชัย ผุยแก้วคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
 
16.พันตำรวจเอกสมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
 
ไปปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.
 
สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 พ.ค. 2557 เวลา : 11:08:46

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:10 am