ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กบง.มีมติปรับขึ้น LPG ภาคขนส่ง 0.62 บ./กก.-NGV 1 บ./กก.มีผล 1 ต.ค.นี้


คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับราคาขายปลีก LPG และ NGV ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซ เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งเพิ่ม 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 21.38 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV ขยับขึ้น1 บาทต่อกิโลกรัม จาก 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 11.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่รถสาธารณะที่ใช้ NGV ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถตู้โดยสารสาธารณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) และรถโดยสารสาธารณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) ราคายังคงเดิมที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งจะทำให้ราคา LPG และNGV สะท้อนต้นทุนมากขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยภายหลังผลการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง เพิ่มขึ้น 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 21.38 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่ม จากเดิม 3.0374 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 3.6168 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคา LPG ภาคขนส่งสะท้อนต้นทุนมากขึ้น ลดการลักลอบใช้ผิดประเภท ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ และสามารถที่จะลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลได้ อย่างไรก็ตาม ราคา LPG ที่ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังถูกมากกว่า 50 %

 ส่วนราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลจะปรับขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 11.50 บาทต่อกิโลกรัม และให้คงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะไว้ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดิม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งการปรับราคา NGV ครั้งนี้จะช่วยให้ราคา NGV สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น และลดการอุดหนุนราคา NGV จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อนำรายได้ไปขยายสถานีบริการ NGV รวมถึงขยายท่อส่งก๊าซเพื่อให้บริการทั่วถึงทุกภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการ NGV จำนวน 497 สถานีทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้นจะเร่งดำเนินร่วมกับทางสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขยายสถานีบริการในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานและจะขยายเพิ่มเติมในภาคอื่นๆ ต่อไป เพื่อที่จะรองรับกับจำนวนรถที่ใช้ NGV ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 450,000 คัน

 นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลขึ้น0.40 บาทต่อลิตร จากเดิมจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซล 1.70 บาทต่อลิตร ปรับเป็นจัดเก็บ 2.10 บาทต่อลิตร โดยไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแต่อย่างใด สำหรับผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซลครั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นจากเดิมมีรายรับ 2,841 ล้านบาทต่อเดือน เป็น 3,484 ล้านบาทต่อเดือน โดยกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 28 กันยายน 2557 มีฐานะสุทธิติดลบประมาณ 4,196 ล้านบาท และผลจากการปรับราคาดังกล่าว จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิเป็นศูนย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน


บันทึกโดย : วันที่ : 30 ก.ย. 2557 เวลา : 19:46:38

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:54 am