ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พสกนิกรไทยพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ทำความดีถวายพระพรในหลวง


 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายในหลวง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับ  “ความตั้งใจทำถวายในหลวง” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,374 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557 สรุปผลได้ดังนี้ 

 
     1.  สิ่งที่ “พสกนิกรไทย” ตั้งใจจะทำเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวาย “ในหลวง”
อันดับ 1สวมเสื้อเหลือง ประดับธงชาติ จุดเทียนชัยถวายพระพร 81.44%
อันดับ 2ซื่อสัตย์สุจริต ทำตนให้เป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม80.79%
อันดับ 3น้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง75.55%
อันดับ 4เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น เดินวิ่ง ปลูกป่า ปั่นจักรยาน บริจาคโลหิต ฯลฯ59.17%
อันดับ 5ทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ ไหว้พระ55.24%
     
     2.  สิ่งที่ “คนไทย” ตั้งใจจะทำให้กับ “ประเทศไทย”
อันดับ 1มีรอยยิ้มให้แก่กัน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกัน70.74%
อันดับ 2ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ทุจริตคอรัปชั่น 65.94%
อันดับ 3เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ62.88%
อันดับ 4อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน61.14%
อันดับ 5สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย 60.26%
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ธ.ค. 2557 เวลา : 12:07:57

14-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 14, 2024, 1:22 am