ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กนง.มีมติ 5 ต่อ2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.00%


ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน( กนง.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม มีมติ 5 เสียงต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.00% ต่อปี ขณะที่เสียงส่วนน้อย 2 เสียง มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%

 
นายเมธี สุภาพงษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ดังนี้คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปีโดย 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี

ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการตัดสินนโยบาย มีดังนี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาด โดยการฟื้นตัวยังคงเป็นไป
อย่างช้าๆ และมีการใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก สำหรับปี 2558 เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะต่ำกว่าประมาณการครั้งก่อน เพราะแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาคการคลังที่น้อยกว่าคาด ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนที่ส่วนใหญ่ยังรอความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ

นอกจากนี้ การฟื้นตัวของการส่งออกสินค้ามีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าปกติ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาพลังงาน และคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่งตามราคาน้ำมันโลก สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเล็กน้อย ตามแรงกดดันจากด้านอุปสงค์ที่ลดลงจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยความเสี่ยงสะสมจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาระยะหนึ่งยังอยู่ในวงจำกัดในการตัดสินนโยบาย กรรมการส่วนใหญ่ประเมินว่านโยบายการเงินปัจจุบันยังผ่อนปรนเพียงพอต่อเศรษฐกิจที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวในปี 2558 และสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

อย่างไรก็ดี กรรมการ 2 ท่านเห็นว่าควรผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงกว่าคาด ในสภาวะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นและเงินเฟ้อจะคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องในระยะต่อไป กรรมการเห็นสอดคล้องกันว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยประคองให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 


บันทึกโดย : วันที่ : 17 ธ.ค. 2557 เวลา : 18:30:00

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 12:13 pm