ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขีดเส้นผู้ค้าปากคลองตลาดถึง 21 มี.ค. 59 นี้


 


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ค้าบริเวณปากคลองตลาด เมื่อวันที่9มี.ค.เพื่อชี้แจง ขอความร่วมมือและหาทางออกร่วมกันในการจัดระเบียบผู้ค้า โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พลตรีนาวิน สุมะโน ผู้แทนศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และผู้แทนผู้ค้าปากคลองตลาด จำนวน 15 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริรักษ์ราชา ชั้น 5 สำนักงานเขตพระนคร
 
 
 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ค้าปากคลองตลาดเพื่อหารือแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณปากคลองตลาด โดยกรุงเทพมหานครได้เสนอพื้นที่รองรับผู้ค้าปากคลองตลาดเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตลาดในซอยสวนผัก 4 ซึ่งเป็นของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ 28 ไร่ เป็นอาคาร 3 ชั้น และมีที่จอดรถรองรับ โดยจะไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา 5 ปี ชำระเพียงค่าน้ำและค่าไฟตามการใช้งานจริงเท่านั้น พื้นที่ที่ 2 คือ ตลาดไท จ.ปทุมธานี กรุงเทพมหานครได้เจรจากับเจ้าของตลาดแล้วพบว่ามีความพร้อมในการรองรับผู้ค้า โดย 6 เดือนแรกจะไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่หลังจากนั้นคิดค่าเช่าแผงวันละ 99 บาท  ซึ่งหากกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดมีความสนใจก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ตลาดทั้งสองแห่งดังกล่าว 

นอกจากนี้ ทราบว่าผู้ค้าปากคลองตลาดบางส่วนได้เช่าพื้นที่บริเวณวัดเลียบเพื่อเป็นพื้นที่ทำการค้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับและลดจำนวนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจำนวน 144 ราย ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ค้าแจ้งว่าตลาดยอดพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในสามตลาดที่กรุงเทพมหานครเตรียมไว้รองรับผู้ค้ายังไม่พร้อมในการรองรับผู้ค้า เนื่องจากตลาดฯไม่มีร่องน้ำสำหรับระบายน้ำในกรณีที่ต้องรดน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดอกไม้ ในการนี้ กทม.จะเชิญผู้แทนผู้ค้าประชุมร่วมกับเจ้าของตลาดที่จะรองรับผู้ค้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า กลุ่มผู้ค้ายังจะยื่นข้อเสนอขออนุญาติตั้งวางแผงค้าเพื่อทำการค้าบนทางเท้าต่อไปเช่นเดิม ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าไม่สามารถทำตามที่ผู้ค้าต้องการได้ เนื่องจาก กทม.มีความจำเป็นต้องคืนทางเท้าให้พี่น้องประชาชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงลดปัญหาด้านการจราจรโดยรอบบริเวณดังกล่าว โดยจะนัดประชุมตัวแทนผู้ค้าปากคลองตลาดทั้ง 15 คนร่วมหารือแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 21 มี.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพระนคร ทั้งนี้ ขณะที่กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาด จะอนุญาตให้ผู้ค้าทำการค้าชั่วคราวจนถึงวันที่ 21 มี.ค. 59 เฉพาะผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผัน โดยในเวลากลางวันห้ามผู้ค้าจอดรถขายสินค้าบริเวณผิวจราจร ส่วนในเวลากลางคืนผู้ค้าตั้งวางขายสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 20.30-04.30 น.

บันทึกโดย : วันที่ : 10 มี.ค. 2559 เวลา : 07:37:03

05-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2024, 5:25 pm