ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.แต่งตั้ง"ธีธัช สุขสะอาด"นั่งผู้ว่าฯการยางแห่งประเทศไทย


 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในการแต่งตั้งนายธีธัช สุขสะอาด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

 

 

โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 113,520 บาท ตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มี.ค. 2559 เวลา : 18:35:32

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:56 am