ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปรียบเทียบปรับอดีตผู้บริหาร MLINK บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเพิ่มทุน


 


ก.ล.ต. เปิดเผยกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบนายพิเชษฐ์ บุญยภักดี กรณีบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่เจตนาให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือราคาหุ้นของบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MLINK) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) (FER ))

 
 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินของ MLINK ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ MLINK  

นายพิเชษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลและหาแนวทางปรับปรุงสถานะทางการเงินและโครงสร้างส่วนทุนของ MLINK ทราบข้อเท็จจริงและพัฒนาการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ MLINK อย่างต่อเนื่อง แต่ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.53 น. นายพิเชษฐ์ได้ปฏิเสธข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า MLINK มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีวาระหลักเกี่ยวกับการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปขยายกิจการ ไม่มีมูลความจริงแต่ประการใด ทั้งที่ในขณะนั้น นายพิเชษฐ์ทราบดีว่าเรื่องการเพิ่มทุนของ MLINK ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของบริษัทแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 น.  

การกระทำของนายพิเชษฐ์ เป็นการกระทำผิดโดยการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่เจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 238 และมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งนายพิเชษฐ์ได้รับการลงโทษทางอาญาโดยการถูกปรับจากคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นเงิน 500,000 บาท 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 มี.ค. 2559 เวลา : 17:23:08

27-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 1:09 pm