ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.พ. 59 มีความต้องการแรงงานกว่า 43,000 คน


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยเปิด Smart Job Center และปัจจุบันได้เพิ่ม Smart Training Center ในศูนย์ Smart Job Center พร้อมกันไปด้วย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมั่นคง โดยช่วงปี 2558 สามารถบรรจุงานได้ 446,618 คน สร้างรายได้แก่ครอบครัวกว่า 4,019 ล้านบาท/เดือน ในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 บรรจุงานได้ 67,361 คน  สร้างรายได้กว่า  600 ล้านบาท/เดือน 
 

 นอกจากนั้น จากข้อมูลสำนักงานประกันสังคม พบว่า ณ เดือน ก.พ. 59  มีผู้ประกันตนทำงานในสถานประกอบการ (ม.33) จำนวน 10,348,753 คน เมื่อเปรียบเทียบ เดือน ก.พ. 58 (ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 10,057,328 คน) พบว่า มีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 291,425 คน และหากผู้ใช้แรงงานต้องการไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานก็ได้มุ่งเน้นให้ไปทำงานในลักษณะกึ่งฝีมือที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย โดยในปี 2558 สามารถส่งรายได้กลับประเทศไทยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 82,000 ล้านบาท และในช่วง ม.ค.-ก.พ.59 รายได้ส่งกลับอีกกว่า 14,400 ล้านบาท

นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่าในส่วนของความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีความต้องการจำนวน 43,019 อัตรา โดย 5 ตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งงานการผลิต 17,968 อัตรา การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ 9,689 อัตรา กิจการโรงแรมและอาหาร 3,023 อัตรา ก่อสร้าง 1,524 อัตรา และการสื่อสารและข่าวสาร 1,369 อัตรา โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร มีความต้องการแรงงานมากที่ 9,531 อัตรา ชลบุรี  2,914 อัตรา สมุทรปราการ 2,875 อัตรา ระยอง 2,477 อัตรา และอยุธยา 1,565 อัตรา และเพื่อให้สถานประกอบการได้คน และคนหางาน

ได้งาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้มีการจัดนัดพบแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแก้ปัญหาการว่างงานพร้อมกันไปด้วย โดยช่วงวันที่ 22-23 มี.ค. 59 จะมีการจัดงานใช้ชื่อว่า “Bangkok Jobs & Career Expo 2016 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมุ่งตลาดแรงงานไปที่กลุ่มบัณฑิต  โดยครั้งนี้จัดแบบครบวงจรที่สุด เพราะไม่ได้มีแค่สมัครงานอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมให้บัณฑิตจบใหม่หรือคนที่ต้องการเปลี่ยนงานมีช่องทางเลือกอาชีพที่สนใจได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มีบริษัทใหญ่กว่า 40 บริษัท ตำแหน่งงานกว่า 6,000 อัตรา

นายธีรพลฯ กล่าวในท้ายทีสุดว่า สำหรับสถานการณ์ว่างงานของประเทศไทย นับว่าต่ำที่สุดในโลก โดยมีอัตราว่างงานไม่เกิน 1% ตั้งแต่ปี  58 เป็นต้นมา โดยเดือน ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%  สำหรับประเทศอื่น ๆ อาทิ ฝรั่งเศสอัตราการว่างงาน 10.4% สหรัฐอเมริกา 7.4% เยอรมัน 5.3% หรือ ญี่ปุ่น 4% และในกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านเราก็จะมีอัตราการว่างงานที่แตกต่างกันไป เช่น สิงคโปร์ 2.8% มาเลเซีย 3.2% อินโดนีเซีย 6.3% หรือ ฟิลิปปินส์ 7.1% ทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในปี 2015
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มี.ค. 2559 เวลา : 12:21:14

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:36 pm