ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน. ต่อยอดการใช้ Smart Card นำร่อง 2


 


กปน. ต่อยอดการใช้ Smart Card นำร่อง 2 สาขาบูรณาการแบบฟอร์มขอติดตั้งใหม่เข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

 
 
นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง (กปน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กปน. ได้ยกระดับการให้บริการประชาชน ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว หรือ บัตร Smart Card โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตร ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง มาได้ระยะหนึ่ง ขณะนี้ กปน. ได้ต่อยอดพัฒนาการให้บริการดังกล่าว ในเรื่องการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ โดยรวมแบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับงานติดตั้งประปาใหม่ และแบบรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง ซึ่งเดิมจัดพิมพ์อยู่คนละแบบฟอร์ม มาพิมพ์รวมอยู่ในแบบฟอร์มแผ่นเดียวกันแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งสามารถลดสำเนาเอกสารจาก 2 แผ่น เหลือเพียงแผ่นเดียว และไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูล ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ใช้บริการ
 
ทั้งนี้ กปน. ได้เริ่มนำร่องใช้งาน 2 สาขา คือ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ และ สำนักงานประปาสาขาบางเขน จากนั้นจะนำผลจากการใช้งานดังกล่าวมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนขยายผลไปใช้ในสำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มี.ค. 2559 เวลา : 14:03:38

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:32 am