ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สปท.มีมติส่ง1คำถามประชามติให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกฯ


 


วันนี้(1 เม.ย.59 )ที่รัฐสภา การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ครั้งที่ 16/2559 เพื่อพิจารณาการเสนอประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม โดยมี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.ทำหน้าที่ประธานการประชุม
 
         
ร.อ.ทินพันธ์ กล่าวชี้แจงในที่ประชุมว่า มีสมาชิกเสนอญัตติมา 2 ญัตติ คือ 1.ขอให้สปท.พิจารณาคำถามหรือความเห็นต่อ สนช.เพื่อประกอบพิจารณาตั้งคำถามประชามติว่า ขอให้พิจารณาการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ที่เสนอโดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สปท. และ 2.ขอให้ สปท.พิจารณาคำถามหรือความเห็นต่อ สนช.เพื่อประกอบการตั้งคำถามประชามติว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ใน 5 ปีแรก นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ให้นายกรัฐมนตรี มาจากความเห็นชอบของรัฐสภา ที่เสนอโดย นายวันชัย สอนศิริ สปท.

ภายหลังจากการอภิปรายแสดงความเห็นของสมาชิก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคำถามไปยัง สนช. เห็นชอบให้ส่งเพียง 1 คำถาม จากนั้น พล.อ.เลิศรัตน์ ได้ขอถอนญัตติคำถาม จึงเหลือเพียงคำถามของ นายวันชัย คำถามเดียว ที่ประชุม สปท. จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคำถามประชามติของ นายวันชัย เรื่องให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยคะแนน 136 ต่อ 3 งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนน1 พร้อมแนบความเห็นของ นายคำนูณ ที่อยากให้ยกเว้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเท่านั้น จากนั้น ร.อ.ทินพันธุ์ จึงได้สั่งปิดประชุมในเวลา 18.15 น.


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 เม.ย. 2559 เวลา : 20:38:10

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 3:15 am