ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.พณ. เตรียมเยือนฮ่องกงมุ่งเจรจาขยายตลาดข้าว


 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะภาครัฐและภาคเอกชน มีกำหนดเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะหารือ และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐบาลฮ่องกงและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวของฮ่องกง
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ได้แก่

(1)      การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง (Mr.Gregory So Kam-leung) เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขยายตลาดสินค้าข้าวและผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง รวมทั้งการขอให้รัฐบาลฮ่องกงสนับสนุนการลงทุนของ SMEs ไทยในฮ่องกง

(2)      การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Discover Thai Taste 2016 ณ โรงแรม Mira ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2559 โดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสัมผัสถึงความพิเศษและคุณลักษณะเฉพาะของข้าวดังกล่าว ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่โดดเด่น รวมทั้งรสชาติที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่น ผ่านงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า ตลอดจนการสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นวัตถุดิบหลัก

(3)      การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการตลาดและการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ประจำปี 2559 แนวทางการส่งเสริมข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษของไทยในฮ่องกง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

(4)      การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) การซื้อขายข้าวไทยระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการค้าระหว่างสองประเทศ

(5)      การมอบรางวัล Best Import Performance of Thai Rice Award 2015 ให้กับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง จำนวน 8 บริษัท ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีของไทยและมีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น 

จากความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและคุณภาพที่ดีของข้าวไทยมาโดยตลอด รวมทั้งการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อขยายตลาดการค้าข้าวและการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงมีความมั่นใจว่า ในปี 2559 ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและครองความเป็นอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดข้าวในฮ่องกงไว้ได้อย่างแน่นอน
 

บันทึกโดย : วันที่ : 02 เม.ย. 2559 เวลา : 13:49:16

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 4:31 am