ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ย้ำนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุไปรายงานตัวตามกำหนด


 


พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว (คนเดิมเท่านั้น) มารายงานตัวทำบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 (120 วัน) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่จดทะเบียนมีบัตรสีชมพู และ 2.กลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้จากการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติทุกกลุ่มรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีที่มีเอกสารหนังสือเดินทาง 
 
 
 

โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) นายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 2) ชำระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการชำระเงิน (Counter Service) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ และ 3) นำแรงงานต่างด้าวไปศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ตามแต่ละพื้นที่กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับรายงานตัวและจัดทำบัตรใหม่ให้ต่อไป โดยบัตรใหม่นี้จะปรากฏใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังและระบุวันที่อนุญาตทำงาน ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 31 มี.ค. 61 เท่ากันทุกคน
              
สำหรับผลการจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-4 เมษายน2559 ปรากฏว่า มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 20,208คน(แรงงาน 19,730 คน ผู้ติดตาม 478 คน) แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน8,933คน สัญชาติลาว จำนวน2,960 คน และสัญชาติกัมพูชา จำนวน8,315 คน จำนวนนายจ้างรวม6,403 ราย
             
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปใช้บริการตามวันที่กำหนดนัดด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และรักษาสิทธิของลูกจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 เม.ย. 2559 เวลา : 13:04:38

13-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 13, 2024, 11:50 pm