ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MTIเผยเข้าลงทุน10%ในST - MUANG THAIINSURANCE COMPANY LIMITED ที่ลาว


 


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) หรือMTI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเข้าร่วมลงทุนใน ST - MUANG THAIINSURANCE COMPANY LIMITED ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศลาว และได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน(Shareholder Agreement) ในวันที่ 6 เมษายน 2559 

ทั้งนี้ST - MUANG THAI INSURANCE COMPANY LIMITED เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศลาวเพื่อประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย โดยมีทุนจดทะเบียน 32,000,000,000 กีบจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 20,000 กีบ ต่อหุ้น บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 160,000 หุ้น
ใช้เงินลงทุนจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (%)
1. ST Groupถือหุ้นร้อยละ 70
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ10
3.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 10
4.บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัดถือหุ้นร้อยละ 10
รายชื่อกรรมการ
1. นายสีทัด ไซสุลิวง
2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
3. นายสุธี โมกขะเวส
4. นางภคินีนาถ ติยะชาติ

วัตถุประสงค์ในการลงทุน  เพื่อขยายธุรกิจประกันภัยในประเทศลาว โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน ใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส่วนแบ่งกำไรและหรือเงินปันผลจากผลประกอบการ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 07 เม.ย. 2559 เวลา : 08:47:01

13-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 13, 2024, 11:43 pm