ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลระบุคนกรุง84.2% เห็นด้วยรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัด


 


กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต์ ท่ามกลางวิกฤตภัยแล้ง” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ จำนวน 1,219 คน พบว่า
ประชนชนร้อยละ 45.4 ระบุว่ากิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันสงกรานต์ปีนี้คือ ไปทำบุญสรงน้ำพระตามวัดต่างๆ รองลงมาร้อยละ 38.7 ระบุว่า จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร้อยละ 31.8 ระบุว่า จะพักผ่อนอยู่ที่บ้าน 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ความเห็นต่อการรณรงค์ให้เล่นน้ำอย่างประหยัดในช่วงสงกรานต์เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ระบุว่าเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 15.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย 

สำหรับความเห็นต่อการลดจำนวนวันเล่นน้ำสงกรานต์ว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวสงกรานต์ของไทยในปีนี้นั้น ร้อยละ 54.6 ระบุว่า น่าจะกระทบต่อบรรยากาศในการท่องเที่ยว ขณะที่ร้อยละ 45.4 ระบุว่า ไม่น่าจะกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว

เมื่อถามว่าจากภาวะภัยแล้งในปีนี้จะเป็นโอกาสให้การเล่นน้ำสงกรานต์รูปแบบประเพณีเก่าแก่ที่สวยงามให้หวนคืนกลับมาได้หรือไม่ ร้อยละ 52.5 คิดว่าได้ รองลงมาร้อยละ 26.4 คิดว่าไม่ได้ และร้อยละ 21.1 ไม่แน่ใจ

สำหรับความตั้งใจของประชาชนในการเล่นสงกรานต์ช่วงภัยแล้งในปีนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.7 ตั้งใจจะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดในปีนี้ ด้วยการเล่นสงกรานต์ด้วยวิธี ประพรม (ร้อยละ 31.3) จะลดจำนวนวันในการเล่นน้ำสงกรานต์ (ร้อยละ 21.3) และจะงดการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ (ร้อยละ 17.5) ขณะที่ร้อยละ 17.3 ระบุว่าจะเล่นน้ำสงกรานต์ตามปกติ
เมื่อถามถึงเรื่องที่กังวลมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ร้อยละ 66.8 กังวลเรื่องการเมาสุราและการทะเลาะวิวาท รองลงมาร้อยละ 64.9  กังวลเรื่องอุบัติเหตุทางจราจรการเดินทาง และร้อยละ 40.4 กังวลเรื่องการเล่นสงกรานต์แบบรุนแรงเกินขอบเขต 

ส่วนความเห็นการรณรงค์สงกรานต์ 5 ป. ของกรุงเทพมหานคร พบว่า เรื่องที่ประชาชนเห็นว่าทำได้ยากที่สุด คือ “ป. ปลอดแอลกอฮอล์” (ร้อยละ 75.6)  รองลงมา คือ “ป. ประหยัดน้ำ” (ร้อยละ 35.6) และ “ป. ว่าปลอดโป๊” (ร้อยละ 33.6)
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2559 เวลา : 09:18:52

27-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 2:09 pm