ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แนะผู้สูงวัยสังเกต 5 ระบบทางกายย้ำใช้หลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. สร้างสุขภาพดี


 


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ แนะหลักดูแลสุขภาพตนเองง่ายๆภายใต้ 5 ระบบการทำงานของร่างกายหรือให้ยึดหลักปฏิบัติตามสูตร 3อ. 2ส. 1ฟ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาว
       
 
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคน หรือร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน หรือร้อยละ 14.9 ในปี 2557 เพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32.1 ในปี 2558 และในปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 6,394,022 คน พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง จำเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคม ประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21 ในปี 2559 นี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง มีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
 
 

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สุขภาพร่างกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ลดลง หรือด้อยประสิทธิภาพ วิธีการดูแลตนเองและเฝ้าระวังโรคที่อาจ เกิดขึ้น ด้วยการสังเกตการทำงานของ 5ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทางตา คือ เริ่มมองเห็นเลือนรางหรือมองเห็นไม่ชัด 2) ระบบทางหู ที่ฟังไม่ได้ยิน 3) ระบบสุขภาพช่องปาก รวมถึงการรับรสด้วย 4) ระบบการเคลื่อนไหว อาจเกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อม กระดูกผุกร่อน เป็นต้น 5)ระบบของผิวหนังที่แตก แห้ง ลอกเป็นขุย และมีอาการคัน โดยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ   ผู้สูงอายุทุกคนจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองให้มากขึ้น และไม่ใช่แค่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น ลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีนั้น สามารถทำได้ด้วยหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. เริ่มจาก 3อ.ได้แก่ 1) อ.อาหาร กินครบ 5 หมู่ เพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูง โปรตีน และเน้นอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ปลา ผักและผลไม้ 2) อ.อารมณ์ รู้จัก ผ่อนคลายอารมณ์เครียด หางานอดิเรกที่ชอบ พักผ่อนให้เพียงพอ 3)อ.ออกกำลังกาย โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับปานกลาง อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือสะสมวันละ 10 นาที เช่น เดิน ปั่นจักรยาน รำมวยจีน 2 ส.ได้แก่ 1) ไม่สูบบุหรี่ 2) ไม่ดื่มสุรา และ 1ฟ. คือ การดูแลทำความสะอาดฟันทุกวัน และแนะนำให้ผู้สูงอายุทำความสะอาดซอกฟันโดยใช้ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
       
  "ทั้งนี้ นอกจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. 2ส. 1 ฟ.แล้ว การดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ และเนื่องในวันที่ 13เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัว กรมอนามัยสนับสนุนให้ทุกครอบครัวหันมามอบความรัก ความผูกพันต่อผู้สูงอายุในบ้านด้วยการกอด ตัดผม ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้บุพการี ถือเป็นการเติมความรัก และ บรรเทาความเจ็บป่วย ซึมเศร้า ความวิตกกังวล ทำให้ผู้สูงอายุต้องการที่จะมีชีวิตอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2559 เวลา : 13:32:39

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:40 am