ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สนช. มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ)


 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เพื่อเพิ่มวิธีและสถานที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งสำหรับผู้ขับขี่ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น


การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.วันนี้ (21 เม.ย.59) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติทางบกเดิม ในการบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการทำผิดจราจร
 
สาระสำคัญเป็นการเพิ่มวิธีและสถานที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งสำหรับผู้ขับขี่ ในกรณีไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางธนาคาร หรือร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีใบสั่งค้างชำระจำนวนมาก เชื่อว่าเมื่อมีการเพิ่มช่องทาง จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนชำระค่าปรับ โดยหลังการอภิปราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรกด้วยคะแนน 181 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 15 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 30 วัน
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 เม.ย. 2559 เวลา : 19:45:24

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 11:05 am