ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลไทยยืนยันมุ่งมั่นแก้ปัญหา IUU เตรียมพร้อมหารือสหภาพยุโรป


 


เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลระบุว่าประเทศไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหา IUU และเตรียมพร้อมหารือกับสหภาพยุโรปในรอบต่อไป

รัฐบาลไทยรับทราบแถลงการณ์ของนาย Karmenu Vella กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และการประมงของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทย ซึ่งออกในวันนี้ (๒๑ เมษายน) 
 
 
รัฐบาลไทยยินดีที่คณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันที่จะมีกระบวนการการหารือกับไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงบรัสเซลส์ต่อไป โดยจะเร่งติดตามและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบต่อไป 
 
รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้คำแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคประมงตามมาตรฐานสากล 
 
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นต่อการดำเนินนโยบายปฏิรูปภาคประมงไทยทั้งระบบ และมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการปรับปรุงกรอบกฎหมายและกรอบนโยบายด้านการประมง แม้ว่ายังมีประเด็นปัญหาต่างๆ อีกหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
รัฐบาลไทยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะความท้าทายของปัญหาประมงที่หมักหมมมานานด้วยการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
 
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนบริหารจัดการการประมง และมาตรการควบคุมต่าง ๆ  
 
ด้วยมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและ EU ที่ดำเนินมาช้านาน รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะรักษากระบวนการการหารือที่สร้างสรรค์กับคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมในการทำประมงที่ยั่งยืน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 เม.ย. 2559 เวลา : 20:40:59

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:02 am