ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯลงโทษพักใช้ใบอนุญาต3เดือนแท็กซี่สนามบินไม่ใช้มิเตอร์


 


กรมการขนส่งทางบก ลงโทษ!!กรณีรถแท็กซี่สนามบินดอนเมืองไม่ใช้มิเตอร์และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ปรับ 2,000 บาท พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับรถนาน 3 เดือน เตือนหากยังพบความผิดซ้ำอีก พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ระบุที่ผ่านมาได้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตขับรถไปแล้วจำนวน 279 ราย และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกจำนวน 6 ราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีมีผู้โพสคลิป เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ว่าผู้ขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทษ 930 กรุงเทพมหานคร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารโดยเรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายในราคา 900 บาท โดยเป็นการเรียกใช้บริการจากสนามบินดอนเมือง ปลายทางโรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์ 
กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเรียกตัวนายเด่นชัย เทียมทัด ผู้ขับรถแท็กซี่เข้ารายงานตัวทันที เนื่องจากการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสาร แบบเหมาจ่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังแสดงพฤติกรรมไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร ซึ่งนายเด่นชัยได้ยอมรับว่ากระทำผิดจริง กรมการขนส่งทางบกจึงสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที 3 เดือน เปรียบเทียบปรับในฐานความผิดไม่ใช้มาตรค่าโดยสารและแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ เป็นจำนวนเงินอีก 2,000 บาท 
 

นอกจากนี้ ยังได้บันทึกประวัติความผิดของนายเด่นชัย ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้หากยังพบพฤติกรรมความผิดซ้ำจะพิจารณาลงโทษพักใช้เพิ่มเติม หรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับทหารและตารวจ เพื่อจัดระเบียบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการและกวดขันจับกุมรถโดยสารธารณะที่กระทำความผิดอย่างเข้มข้นจริงจัง และเพิ่มความเข้มข้นพิจารณาลงโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีหากความผิดนั้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตขับรถไปแล้วจำนวน 279 ราย และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกจำนวน 6 ราย (1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2559) 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและจัดระเบียบ รถโดยสารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย หากพบเห็นการให้บริการรถแท็กซี่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ร้องเรียนรถสาธารณะ” หรือ แอพพลิเคชั่น “Dlt Check-in” หรือ ผ่านทาง facebook ชื่อ “กตส กรมการขนส่งทางบก” นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านทาง LINE ID ในชื่อ “1584dlt” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 1 โดยกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะต่อไป 

บันทึกโดย : วันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 08:29:25

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 2:49 am