ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center)


 


กระทรวงพาณิชย์ขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) โดยให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้ง อนุญาต ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านจุดบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ทั้งในส่วนกลาง         ณ กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำ และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการอำนวย      ความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดทรัพยากร บริการทั่วถึง โปร่งใส และ                มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ

 
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (22 เมษายน 2559 ) ได้รับเกียรติจาก    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ศูนย์บริการฯ ดังกล่าว เปิดให้บริการสำหรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง สามารถขอใช้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ หรือพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ นับเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด    9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และองค์การคลังสินค้า ที่จะร่วมกันให้บริการที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
 
 

1. การให้คำปรึกษาแนะนำทั้งจากเจ้าหน้าที่แนะนำ ณ ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ และการปรึกษากับ  เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference and Meeting)

2. การรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้งและขออนุญาต ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยในระยะแรกจะประกอบไปด้วย

·        การรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
·        การรับคำขอการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
·        การรับคำขอการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรกับองค์การคลังสินค้า
·        การรับคำขอการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
·        การรับคำขอการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
·        การรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 
 

3. การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ผ่านศูนย์บริการประชาชนทั่วประเทศและ           Call Center 1203 เช่น เรื่องสินค้าราคาแพง สินค้าขาดแคลน เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับราคาสินค้าต่างๆ และการร้องเรียนราคาสินค้า ผ่านแอพพลิเคชั่น MOC Life และข้อมูลสถิติการค้าผ่าน MOC Statistics 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 11:32:38

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:54 am