ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เอ็ม บี เค กรุ๊ปโชว์ผลประกอบการพุ่งกว่า 21%


 


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป โชว์ผลประกอบการปี 2558 สูงถึง 12,213 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 21% พร้อมเผยแนวทางการปั้นแบรนด์ ปี 2559 ด้วยแบรนด์ ดี เอ็น เอ ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความสุขรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้บริโภคในทุกจุดบริการ ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านงานสนับสนุน โดยวางรากฐานให้บริษัทแม่เป็นศูนย์กลาง 'แชร์เซอร์วิส' (Shared services) ครบวงจร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานของทุกบริษัทภายใต้เครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป
 
        
  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ในปี 2558 เอ็ม บี เค กรุ๊ป มีผลประกอบการรวมกว่า 12,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 2,133 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 21% ซึ่งเป็นผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ในเครือ โดย 3 อันดับแรกของธุรกิจที่สร้างผลประกอบการสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามลำดับ" 
 
 
        
  สำหรับในปี 2559 นี้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจไว้ ดังนี้ 
          · Service การสร้างมาตรฐานการบริการ เพื่อมอบคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ผู้บริโภค โดยพัฒนาระบบ CRM ให้เชื่อมโยงครบทุกกลุ่มธุรกิจ สำหรับศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค
          · Statistic การรักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารสัดส่วนของธุรกิจในเครืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทสูงที่สุด อันได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
          · Synergy ผลักดันให้ทุกบริษัทในเครือบริษัทมีการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกด้าน ทั้งในด้านกลยุทธ์และระบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรในงานด้านสนับสนุน เพื่อลดต้นทุน และปรับปรุงระบบงานของ Back Office โดยการบริหารจัดการ เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นศูนย์กลาง 'แชร์เซอร์วิส' ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน 
          · Strong Brand DNA การสร้าง ดี เอ็น เอ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วย Memorable (สร้างความทรงจำแห่งความสุข) Best Friend (เพื่อนแท้ที่เข้าใจ พร้อมช่วยเหลือทุกเวลา) Keys (ทางออกที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ) และ Passion (ทุ่มเททำด้วยหัวใจ) โดย MBK Passion จะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ แบรนด์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป 

จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น นำมาสู่ทิศทางการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นกว่า 2 พันล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนหลักในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับการลงทุนในระบบส่วนกลาง ด้านเทคโนโลยี และงานสนับสนุน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการงานพื้นฐานร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างการบริการเพื่อมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังลงทุนกับการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้เชื่อมโยงกับทุกธุรกิจภายใต้เครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป รวมทั้งการลงทุนในด้านการสร้างแบรนด์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ให้แข็งแกร่ง และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า เอ็ม บี เค กรุ๊ป เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีความอบอุ่น แข็งแรง และยั่งยืนอย่างแท้จริง นำไปสู่การเป็น Employer of Choice และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคหลงรัก 
          
นอกจากนี้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น การเปิดธุรกิจไทม์แชร์ (Time Share) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างแบรนด์โรงแรมใหม่ การขยายฐานลูกค้าของธุรกิจกอล์ฟ โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับสนามกอล์ฟชั้นนำในต่างประเทศ ขณะที่ธุรกิจอาหารยังคงมุ่งเน้นการเป็น Food Solution พร้อมด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค สำหรับธุรกิจการเงิน มุ่งเน้นทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยมีนโยบายการให้สินเชื่อ การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ทางบริษัทกำหนดไว้ ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วางแผนเปิดโครงการในแนบราบและแนวสูงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ โครงการบ้านจัดสรร 'ปาร์ค ริเวอร์เดล' และ 'ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์' และคอนโดมิเนียมใกล้กับศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ 
          
"ในปีนี้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้แก่ผู้บริโภค โดยคาดว่าบริษัทจะมีผลกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส่วนกลาง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เป็นบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นมั่นคงของคนเก่งและคนดี ที่มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส มีผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความสุขให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน" นายสุเวทย์ กล่าวปิดท้าย

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 11:09:50

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 9:31 am