ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.ตั้งเป้าเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเชื่อมรูปแบบประชารัฐ


 


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดมสมองเตรียมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตั้งเป้าเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เชื่อมโยงในรูปแบบประชารัฐ เพื่อประชาชน ระยะที่ 1 ดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 16 แห่ง  12 เขตสุขภาพ ภายในมิถุนายน 2559 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมระดมความคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง “การเตรียมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ” ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดพัฒนาระบบบริการซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ต้องจัดบริการที่เหมาะสมให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิเขตเมืองในระยะแรก เพื่อแก้ปัญหาประชาชนเข้าถึงบริการในโรคพื้นฐานทั่วไปยากลำบาก ทั้งจากความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นที่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ป่วยเป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ เป็นแผลถลอก ปวดฟัน  วางแผนครอบครัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น

 
 
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาปฐมภูมิ เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ เช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ เช่น ไต หัวใจ เป็นต้น  รวมทั้ง ได้เตรียมดำเนินการเพิ่มบริการด้วย “ศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประชารัฐ”  เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญถึงประชาชน ระยะที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 16 แห่ง ใน 12 เขตสุขภาพภายในเดือนมิถุนายน 2559 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ มีบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีบริการเชิงรับ และเชิงรุก ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัว 3 ทีมดูแลประชากร 3 หมื่นคน  เน้น “บริการทุกคน  ทุกที่ ทุกอย่าง และทุกเวลา” โดยให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน เช่น โปรแกรมไลน์ เป็นต้น

 
“การดำเนินการครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มระบบบริการปฐมภูมิ ด้วยการเพิ่มบุคลากรที่ดูแลประชาชนด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมภูมิ  และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่ดูแล ทั้งประชาชนผู้ที่สุขภาพดี ผู้ที่เสี่ยงป่วย และผู้ที่ป่วยแล้ว  อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคน มีผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพประจำตัว ประจำครอบครัว ที่มีความรู้ด้านสุขภาพ อาจจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลหรือวิชาชีพอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุข ”นายแพทย์โสภณ กล่าว

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า  สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเตรียมการรองรับ คือเรื่องกำลังคน ให้การจัดบริการปฐมภูมิ ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครอบคลุมเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วประเทศ 65 ล้านคน จำนวน 6,500 ทีม อาจจะใช้เวลา 5 -10 ปี ขณะนี้มีแนวทาง 2-3 แนวทาง เช่น ใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีอยู่  จ้างแพทย์ที่เกษียณอายุราชการ การกำหนดให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เรียนรู้เรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวในชุมชนอย่างน้อย 6 เดือนก่อนจบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและผูกพันในงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ให้ถอดบทเรียนจากการดำเนินการของโรงพยาบาลต่างๆ เช่น พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว มาปรับให้การดูแลประชาชนได้ดีขึ้น ให้ได้รูปแบบที่ดีจริงๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดแออัด ลดป่วย ลดตายตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
                                             

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 11:16:04

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:43 am