ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯชี้Agri-Map จะช่วยวางพื้นฐานระบบข้อมูลทางด้านการเกษตร


 วันนี้ (26 เมษายน 2559) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะมาพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการแสดงแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้านน้ำและดินให้เกิดประโยชนย์สูงสุด


 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า การจัดทำ Agri-Map เริ่มต้นมาจากการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่สารสนเทศทางน้ำ พร้อมขยายผลสู่แผนที่เพื่อการเกษตรเชิงรุก ซึ่งได้มีการบูรณาการข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในอนาคตอันใกล้นี้จะขยายแนวคิดเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างแอพพลิเคชั่นและแผนที่บนเว็บไซต์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
 
 
 

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสนอแนะว่า Agri-Map เป็นแนวทางที่ดีจะช่วยวางพื้นฐานระบบข้อมูลทางด้านการเกษตรให้เป็นระบบและเผยแพร่สู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง แต่ขณะเดียวกันขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดวิทยากรออกไปพบเกษตรโดยตรงเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำไร่นาสวนผสมหรือทฤษฎีใหม่ทางด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งประสบภัยแล้งในสถานการณ์ปัจจุบัน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 11:51:43

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 2:40 am