ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อนันดาฯเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนสถาบัน/รายใหญ่วันที่9-11พ.ค.นี้


 


อนันดาฯ แต่งตั้ง ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคมนี้ ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม โดยแต่งตั้งธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยเป้าหมายระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัท ทริส เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารดังกล่าวในระดับ BB+ แนวโน้มคงที่ 
 
 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งเลื่อนชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุน สำหรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

อัตราดอกเบี้ย :
ปีที่ 1-5 :  8.50% (หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01%)
ปีที่ 6-25 :  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01% + 0.25%
ปีที่ 26 เป็นต้นไป :  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01% + 1.00% 

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2559 เวลา : 19:12:59

13-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2024, 1:36 pm