ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BANPU และบ.ย่อย ไตรมาส 1/59ขาดทุนสุทธิ 183.76 ลบ.


 


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)  ไตรมาส 1/59 ขาดทุนสุทธิ 183.76 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.071 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 69.26 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.027 บาท
         
 
                             บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
                                 งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้


                                                           สอบทาน/ตรวจสอบ
                                       สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)

                                                        ไตรมาส 1

                                              ปี         2559              2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          (183,760)       69,259
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)       (0.071)           0.027
 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 07:40:13

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 8:46 am