ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไฟเขียวแรงงานต่างด้าว'เมียนมา ลาว กัมพูชา'ที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานซ้ำซ้อนยื่นขอรับเงินคืน


 


กรมการจัดหางานแก้ปัญหากรณีแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานซ้ำซ้อน หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มตามมติครม.23 กุมภาพันธ์ 2559.. ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          
 
กรมการจัดหางานอนุมัติให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานซ้ำซ้อน (กลุ่มบัตรสีชมพู) แรงงานต่างด้าวที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานไม่ตรงท้องที่ทำงาน และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตามมติครม. 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช่น แรงงานประมงทะเล แรงงานกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ แรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แรงงานที่อายุเกิน 55 ปี และแรงงานที่นำเข้าตามระบบ MOU เป็นต้น สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานคืนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1-10 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานประกาศให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อันได้แก่ 1.แรงงานต่างด้าวที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน เช่น จดทะเบียน  บัตรสีชมพูไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดใช้หนังสือเดินทาง เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ไปชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานใหม่อีก 2.แรงงานต่างด้าวที่มิได้อยู่ในกลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช่น
 

 แรงงานที่อายุเกิน 55 ปี หรือแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางและเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือตรวจสัญชาติ แรงงานประมงทะเล แรงงานกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ แรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานที่นำเข้าตามระบบ MOU  3.แรงงานต่างด้าวในกลุ่มที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในอัตรา 2 ปี แต่ขออนุญาตทำงานได้เพียง 1 ปี เช่น กลุ่มแรงงานประมงที่    จดทะเบียนประวัติในปี 2558 (ประมงครั้งที่ 1) สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานคืนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1-10 ซึ่งในกรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตทำงานสามารถยื่นคำร้องได้ในจังหวัดที่ชำระเงินค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว เช่น กลุ่มแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 1 ปี แต่ชำระเงินไว้เกินจำนวน สามารถยื่นคำร้องได้ที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งแรงงานได้ไปจัดทำทะเบียนประวัติและได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว
 
 
 
นายอารักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้างอย่าลืมพาแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวหรือแรงงานต่างด้าวสามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเองเพื่อขอรับบัตรใหม่ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 09:12:41

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:30 pm