ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โกลว์เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 59


 


โกลว์ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 โดย Normalized Net Profit เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          - มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น
          - ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

          ผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 มีดังนี้:
          - รายได้รวม 13,812 ล้านบาท
          - EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 4,932ล้านบาท
          - กำไรสุทธิ จำนวน 2,764 ล้านบาท และ
          - Normalized Net Profit (NNP) 1 จำนวน 2,635 ล้านบาท
          EBITDA สำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.6 ในขณะที่ NNP เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2558
          
 
 
 
 
นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "ในการเปรียบเทียบผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ควรต้องพิจารณาประกอบด้วยว่าผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2558 นั้นได้รวมรายได้อื่นซึ่งเกิดจากรายการพิเศษ อย่างมีนัยสำคัญ และรวมผลจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนทุก 2 ปีของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน (ซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวในปีปัจจุบัน) เข้าไว้ด้วย และหากตัดรายได้อื่นดังกล่าวออกจากผลประกอบการของไตรมาสแรกปี 2558 ออกแล้วNNP ในไตรมาสแรกของปี 2559 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้ จากความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมของหน่วยผลิตหลัก ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำในระดับสูงอย่างต่อเนื่องของลูกค้า และอัตรากำไรที่น่าพึงพอใจ"
 
 
          
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
          
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 โกลว์ได้ยื่นขอรับรองเข้าร่วมกลุ่มแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition, "CAC") และ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ได้มีมติให้การรับรองโกลว์ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
 
          
นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำหลายๆ แห่งของประเทศไทยไทยที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลขององค์กร ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและพฤติกรรมการติดสินบนและพฤติกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม "

(1) กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน


 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 11:08:54

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 9:06 am