ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังเผยยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาฯให้บุตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี


 


                              
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน ดังนี้

 
1. ผู้มีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้จากการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี

 2. การปรับปรุงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรการนี้ให้มีผลสำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 
ทั้งนี้ มาตรการภาษีข้างต้นจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการโอนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้เสียภาษีที่มีบุตรคนเดียวกับผู้เสียภาษีที่มีบุตรหลายคน ทำให้ผู้เสียภาษีมีความสมัครใจในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของประเทศ

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 11:16:41

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 6:21 am